instrumentet-per-vleresimin-pedagogjik-per-shkollen(thumbnail)
Reports

Instrumentet për vlerësimin pedagogjik për shkollën

Publication year:

2019

Albanian

Format:

PDF (676.7 KiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Instrumentet për vlerësimin pedagogjik të funksionimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.

View & Download

Albanian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link