gjidhenia(thumbnail)
Briefs, Fact Sheets and Brochures

Gjidhenia

Publication year:

2020

Albanian

Format:

PDF (6.5 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Broshure mbi gjidhenien. Gjërat që ndodhin në vitet e para të jetës së një fëmije kanë një ndikim të madh në shëndetin dhe zhvillimin e tyre. Për një fillim të mbarë në jetë, foshnjet duhet
të ushqehen vetëm me gji për gjashtë muajt e parë.
View & Download

Albanian

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link