utanfor_nastan_allt_webb.pdf_3.png
Manualer, Verktyg och Vägledningar

Utanför Nästan Allt 2019: En vägledning för stärkt socialt stöd

Publication year:

2019

Svenska

Format:

pdf (15.2 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Det finns barn i Sverige som inte har mat för dagen, som inte vet var de ska sova nästa natt och som lever i en konstant och helt överskuggande rädsla. De är rädda för att polisen ska hämta dem, rädda för myndighetspersoner och rädda för att bli avslöjade varje gång de kliver på bussen. Så kan livet se ut för barn som lever utan papper. Konsekvenserna av deras utanförskap är svåra, inte minst en utbredd psykisk ohälsa. De flesta barn utan papper lever i stor ekonomisk och social utsatthet och många växer upp isolerade från andra barn och plågas av en ständig rädsla för att bli utvisade.

2014 publicerades Utanför nästan allt – en vägledning för stärkt socialt stöd, där Rädda Barnen kom med en rad rekommendationer till såväl beslutsfattare som socialsekreterare. Sedan dess har antalet asylsökande i Sverige varierat, från toppen 2015 med nästan 163 000 asylsökande till drygt 21 000 under 2018. Siffror från Migrationsverket och Polismyndigheten visar att många som fått avslag ännu inte lämnat landet. Ingen vet exakt hur stor den gruppen är men sannolikt har antalet personer som lever utan papper idag i Sverige ökat sedan 2014. Situationen för barn som lever med eller utan sina föräldrar i papperslöshet är fortsatt mycket svår.

I rapporten visar vi exempel på samhällets oförmåga att tillgodose gruppens rättigheter på flera orter i landet. Vi möter barn som nekas stöd till både skälig levnadsstandard och boende. Det finns exempel där det enda alternativet för att barnen ska få boende, om de stannar i landet, är att de tas ifrån sina föräldrar. Konsekvenserna av brister i det sociala stödet till dessa barn är ytterst allvarliga.

Authors
View & Download

Svenska

2 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection