sveriges-kommuner-rattigheter-for-barn-utan-papper(thumbnail)

Hur säkerställer Sveriges kommuner rättigheter för barn utan papper

Publication year:

2022

Svenska

Format:

PDF (5.4 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Detta är en uppföljning av rapporten ”Utanför nästan allt – En vägledning för stärkt socialt stöd” som publicerades 2019. Uppföljningsrapporten baseras på en enkät som skickades till alla Sveriges kommuner under 2021. I enkäten ställdes frågor om hur kommunerna arbetar med barn och barnfamiljer utan papper och om det har skett några förändringar gällande den målgruppen sedan barnkonventionen blev svensk lag.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link