31_remiss_ds2017_47(thumbnail)
Rapporter

Remissvar om Lagen om utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47)

Publication year:

2017

Svenska

Format:

PDF (68.2 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen är positiva till förslagen, men anser att de inte är tillräckliga.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection