remiss-jamnare-boendefordelning(thumbnail)

Remissvar ”Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande”

Publication year:

2022

Svenska

Format:

PDF (130.7 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Rädda Barnen välkomnar förslagen överlag men lyfter en del farhågor och risker med delar av förslagen.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection