rb_sou-2017_75(thumbnail)
Rapporter

Rädda Barnens svar på Remissen om Datalagring: Brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

Publication year:

2017

Svenska

Format:

PDF (73.4 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen anser att det är av största vikt att data lagras så att brottsutredande myndigheter får förutsättningar att utreda brott där barn har utsatts för våld på nätet, eller där våldsmaterial med barn sprids elektroniskt. Rädda Barnen är dock negativa till de begränsningar av skyldigheten att lagra vissa data som föreslås då detta innebär att polisens möjlighet att utreda dessa brott försämras. För de utsatta barnen kan konsekvenserna bli att de inte identifieras och därför inte räddas från pågående övergrepp eller får hjälp, samt att förövare inte stoppas från att fortsätta begå övergrepp mot barn.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection