50_remissvar-ang-vissa-fragor-om-barnpornografibrottet_ds-201823(thumbnail)

Share

Rapporter

Rädda Barnen Remissvar: Ds 2018:23 Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

Publication year:

2018

Svenska

Format:

PDF (1.2 MiB)

Publisher:

Rädda Barnen välkomnar en översyn av barnpornografibrottet men delar inte utredningens slutsatser i alla delar. Rädda Barnen avstyrker bland annat utredningens förslag om att låta barnpornografibrottet stå kvar i 16 kapitlet, Brottsbalken, (BrB). Rädda Barnen är anser att brottet kan delas upp genom att verkliga barn regleras i 6 kapitlet, (kap) och fiktiva regleras i 16 kap BrB. Vidare är Rädda Barnen är positiva till utredningens förslag om ett förändrat skuldrekvisit. Dock önskar Rädda Barnen gå längre genom ett förslag om strikt ansvar i första hand samt ett oaktsamhetsansvar som är kombinerat med ett kontrollansvar i andra hand. Fler synpunkter på utredningen framkommer av remissvaret.

Read full abstract

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Keywords

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection