never_violence_final_2014_eng.pdf_12.png
Informationsblad, Faktablad och Broschyrer, Manualer, Verktyg och Vägledningar

Aldrig våld – 30 år av svensk lagstiftning mot aga

Publication year:

2009

Svenska, Engelska,Franska,Spanska,Portugisiska,Kinesiska,Thailändska,Arabiska

Format:

PDF (843.1 KiB)

Publisher:

Government Offices of Sweden, Stockholm,Save the Children Sweden

År 2009 är det 30 år sedan Sverige införde ett förbud mot alla former av våld och kränkande behandling av barn. Sverige var det första landet i världen som förbjöd uppfostringsvåld. Sedan dess har många länder tagit efter vår lagstiftning. Fram till och med mars 2009 har 24 länder i världen en lag mot aga i hemmet. Lagen och den debatt som föregick den, liksom det upplysningsarbete som följde efter lagens införande, har haft stor betydelse för barns uppväxtvillkor. Barn i Sverige har numera, liksom vuxna, rätt till integritet och skydd mot våld och kränkande behandling. Internationellt har den svenska lagstiftningen mot aga, alltsedan den infördes, uppmärksammats. Med anledning av 30-årsjubileet av agaförbudet i Sverige finns det skäl att se tillbaka på vad lagen har betytt för Sverige och resten av världen.

View & Download

Autodetected language

Svenska

1 Documents

Other languages

Engelska

1 Documents

Franska

1 Documents

Spanska

1 Documents

Portugisiska

1 Documents

Kinesiska

1 Documents

Thailändska

1 Documents

Arabiska

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection