close-pdf-overlay

Never violence – Thirty years on from Sweden’s abolition of corporal punishment [Thai]

1.3 MiB (PDF)

Add to library

Publisher

Government Offices of Sweden, Stockholm, Save the Children Sweden

Authors

Modig, Cecilia

Format

PDF

Content type

Informationsblad, Faktablad och Broschyrer, Manualer, Verktyg och Vägledningar

Topics

Påverkan

Keywords

Barns rättigheter, Barnuppfostran, FN:s konvention om barnets rättig­heter (barnkonventionen), Förebyggande, Fysiskt och förödmjukande straff, Kroppslig bestraffning, Lagstiftning, Ungdomar, Våld mot barn, Världsreligionernas parlament