remissvar-ds-2021-13-nationell-plan-for-trygghet-och-studiero(thumbnail)
Reports

Remissvar: DS 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero

Publication year:

2022

Swedish

Format:

PDF (946.7 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen har valt att kommentera vissa av premorians förslag. Det gäller framförallt förtydligande av skolpersonalens allmänna befogenheter att säkerställa trygghet och studiero, samt de delar som avser förslagen av förstärkning kring det förebyggande arbetet, samt bättre stöd till skolpersonal i arbetet med trygghet och studiero.

View & Download

Swedish

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection