radda-barnens-remissvar-sou-2022-1-forbattrade-atgarder-nar-barn-misstanks-for-brott(thumbnail)

Remissvar Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Publication year:

2022

Svenska

Format:

PDF (1.8 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen har yttrat sig angående förslag i SOU 2022:1 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott. Rädda Barnen anser att utredningen i sina förslag har ett genomgående bra barnrättsperspektiv. Rädda Barnen hade dock önskat att utredningen också hade beaktat de oförenligheter med barnkonventionen som Barnkonventionsutredningen (SOU 2020:63) identifierat.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection