styrkraft-i-funktionshinderspolitiken-sou-2019-23(thumbnail)

Share

Rapporter

Rädda Barnens svar på Remissen Styrkraft i Funktionshinderspolitiken (SOU 2019:32)

Publication year:

2019

Svenska

Format:

PDF (199.3 KiB)

Publisher:

Rädda Barnen delar synen på att det finns behov av ytterligare insatser för att uppfylla rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. Det finns skillnader i levnadsförhållanden mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt. Det handlar bland annat om en sämre hälsa vilket förklaras med brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet till samhällslivets olika delar. Rädda Barnen anser dock att det finns en risk med att prioritera vissa samhällsområden eftersom stat, kommun och regioner måste integrera ett tydligt funktionshinder- och barnrättsperspektiv inom samtliga samhällsområden.  Vidare vill Rädda Barnen uppmärksamma att frågan om våld mot barn med funktionsnedsättning är en fråga av särskild vikt då barn med funktionsnedsättning löper större risk för att utsättas för våld än barn utan funktionsnedsättning. Förslaget om att samråd ska ske med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning bör utvidgas – både vad gäller fler former av dialog och fler målgrupper. Avslutningsvis anser Rädda Barnen att det är en stor brist att utredningen inte har redovisat hur man har kommit fram till att förslagen bedöms leda till att barn med funktionsnedsättning ges ökade förutsättningar till jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

Read full abstract

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection