radda-barnen-remissvar-sou-2020_57(thumbnail)

Share

Rapporter

Rädda Barnens remissvar på betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” (SOU 2020:57)

Publication year:

2021

Svenska

Format:

PDF (144.3 KiB)

Publisher:

Rädda Barnen välkomnar flera av utredningens förslag, främst att det införs ett nytt särskilt hedersbrott i brottsbalken, som tar sikte på systematiska och upprepade former av hedersrelaterade kränkningar. Det blir ytterligare en markering från samhällets sida att hedersförtryck är oacceptabelt. Rädda Barnen anser dock att riskerna för barn som lever i en hederskontext inte uppmärksammas tillräckligt i betänkandet. Dessa barn är ofta mycket utsatta, och denna utsatthet kan förmodas öka om hedersförtrycket blir föremål för en brottsutredning, särskilt om de brottsliga gärningarna kan leda till längre fängelsestraff. Det är därför angeläget att minska riskerna för barn i hederskontext tex genom utbildning av polis, åklagare och socialtjänst. Vidare är det angeläget att intensifiera det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) i skolan, och utbilda föräldrar i att kontrollerande hedersrelaterade beteenden kan vara brottsliga.

Read full abstract

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection