etthallbartlivskoncept2020.pdf_2.png
Rapporter

Ett Hållbart Livskoncept: En modell för att skapa socialt hållbara boendemiljöer för nyanlända familjer i tillfälliga bostäder

Publication year:

2020

Svenska

Format:

pdf (1.1 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen har tillsammans med IKEA, IKANO Bank, Lunds kommun, Malmö stad, MKB Fastighets AB (MKB) och Lunds kommunala fastighetsbolag AB (LKF) utvecklat en modell för att möjliggöra social inkludering för nyanlända familjer som placerats i tillfälliga bostäder.

Modellen Ett hållbart livskoncept genomsyras av ett barnperspektiv och utgår från nyanlända personers egna behov och förutsättningar. Modellen har fokus på såväl inom- och utomhusmiljö som social etablering och koordinering av samhällsstöd genom ständigt närvarande processledare.

Pilotprojektet genomfördes i Lund och har bidragit till en rad lärdomar och erfarenheter. Ett konkret exempel på att insatsen har gett resultat är att fler aktörer anstränger sig för att sänka trösklarna till föreningslivet för nyanlända barn och vuxna än tidigare, vilket leder till ökad social inkludering.

Arbetet med Ett hållbart livskoncept har fungerat, varit uppskattat och gett goda effekter för både individer och samhälle. Det är ett gott exempel på att det med relativt små resurser går att göra verklig skillnad i människor liv.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection