barnfattigdom-i-sverige-211203(thumbnail)
Rapporter

Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021

Publication year:

2021

Svenska

Format:

(5.9 MiB)

Publisher:

Save the Children International

Rädda Barnen har sedan 2000-talets början genomfört studier som speglar förändringar i barns levnadsvillkor i Sverige. Det är viktigt att följa utvecklingen över tid för att få en fördjupad förståelse för hur samhällsutvecklingen påverkar barns välfärd. I årets rapport ser vi att nästan 200 000 barn levde i ekonomisk utsatthet år 2019 enligt Rädda Barnens mått för barnfattigdom i Sverige.

View & Download

Svenska

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link