Det Svåra Samtalet: Rädda Barnens arbete kring hatbudskap och radikalisering

Det svåra samtalet – är en rapport baserad på samtal till Orostelefonen om radikalisering med anhöriga, yrkesverksamma och andra viktiga vuxna under åren 2017-2020. Utifrån hundratals samtal i 199 enskilda ärenden, där mer än hälften av ärendena rört barn och unga, belyser rapporten vikten av ett anhörigstöd i arbetet med att förebygga och motverka radikalisering hos barn och unga. Föräldrar uttrycker ofta en känsla av ensamhet och skam där Orostelefonen blir ett viktigt stöd. Vi har genom åren sett brister i bemötandet av barn och unga som påverkats av hat- och våldsbudskap av vissa myndigheter och andra viktiga vuxna. Rädda Barnen ställer tydliga krav på ett barnrättsperspektiv i dessa frågor utifrån att Barnkonventionen numera är lag i Sverige.

The Difficult Conversation – Save the Children Sweden’s work on Hate speech and Radicalization

This report is based on calls made to Orostelefonen Support Line on Radicalization from next of kin, professionals, and other important adults in the lives of children and youth, during the years 2017-2020. Based on hundreds of conversations in 199 individual cases, where more than half of the cases concerned children and youth, this report highlights the important role family members such as parents play in preventing and countering radicalization but also the challenges they face. We have also noted that some authorities and other important adults fall short in the treatment of children and young people who are affected by hate speech and we make clear demands for the inclusion of a child rights perspective in these matters based on the fact that the Convention on the Rights of the Child became law in Sweden in 2020.

Published 2021-06-29

Document Information

Publication year
2021
Format
pdf, 11p.
Region
Europe
Country
Sweden
Content Type
Reports

Document Information

Publication year
2021
Format
pdf, 11p.
Region
Europe
Country
Sweden
Content Type
Reports