Child rights situation and issues of children of refugee families in Armenia

Since the early 90s, as a result of conflict over the territory of Nagorno-Karabakh (NK), over 300,000 ethnic Armenians fled Azerbaijan to make up the largest group of refugees in Armenia. Additionally, since the end of 2004, Armenia has registered a number of asylum seekers and refugees from Iraq. Refugee children are acutely at risk due to lack of positive development opportunities and the impact of conflict on their lives. The objective of this research was to reveal issues of children from refugee families and explore particular problems concerning their rights arising from the refugee status of their parents. The research was implemented in Yerevan and seven marzes of Armenia, including Ararat, Aragatsotn, Armavir, Syunik, Gegharkunik, Kotayk and Lori. The term “refugee” refers to persons (mainly ethnic Armenians from Iraq and Azerbaijan) who fled to Armenia and still formally hold the refugee status. The summary findings of the research are presented in the report.

Փախստական ​​ընտանիքների երեխաների հիմնախնդիրները Հայաստանում

Հայաստանում երեխաների իրավունքների իրավիճակը և փախստական ​​ընտանիքների երեխաների խնդիրները Հայաստանում հետազոտություն է, որի նպատակն է բացահայտել փախստական ​​ընտանիքներից երեխաների խնդիրները և ուսումնասիրել նրանց ծնողների փախստականի կարգավիճակից բխող նրանց իրավունքների վերաբերյալ հատուկ խնդիրներ:

Published 2012-12-04