remissyttrande-ds-2020-16-starkt-barnrattsperspektiv-for-barn-i-skyddat-boende(thumbnail)
Reports

Yttrande Avseende Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende: Förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (S2020/05758/SOF)

Publication year:

2020

Swedish

Format:

PDF (188.4 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen ser mycket positivt på promemorians ambition att stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddade boenden. Rädda Barnen ser dock att det inte får stanna vid lagstiftning, utan vill uppmana till fortsatt diskussion och vidare förslag om berörda aktörers möjligheter att tillämpa lagstiftningen i praktiken. Frågor kring utbildning för berörda aktörer samt tillgång till resurser behöver tydliggöras och barns rätt att höras måste säkerställas. Vidare vill Rädda Barnen se en fördjupad diskussion om hur skyddade boenden ska kunna ha kvar en låg tröskel för stödsökande barn och föräldrar, för att undvika att en förälder väljer att stanna kvar i en hemmiljö där det förekommer våld på grund av rädsla för en eventuell barnavårdsutredning och vad en sådan kan innebära.

View & Download
Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection