We found

No Document

Magnifying glass
                         Cancel

                         Need to narrow it down even more?

                         Refine results

                         Publication year
                         Arrow down

                         Topics
                         Arrow down

                         About the topic

                         Barns rättigheter

                         Rädda barnen har ett starkt och långvarigt åtagande att främja barnets rättigheter - både i nödsituationer och på längre sikt. Detta åtagande går tillbaka till när organisation först grundandes, genom införandet av Förenta Nationernas Barnrättskonvention (UNCRC), som har kommit att bli en del av organisationens DNA, som förenar insatserna från Rädda Barnens internationella och inhemska program världen över. Barns rättigheter, som är ett av Rädda Barnens globala teman, syftar till att stödja och påverka stater till att upprätta politik och system för att effektivt implementera Barnrättskonventionens stadgar, vilka är nödvändiga för att göra barnets rättigheter till verklighet och för att behandla det systemiska, underliggande och/eller strukturella aspekter som möjliggör eller förhindrar barns rättigheter.  Det råder ingen tvekan om att det (i allmänhet) är bättre att vara barn nu än förr, men många barn saknar fortfarande en jämlik chans att uppfylla sina drömmar för sitt liv. Det finns många anledningar till detta. Regeringar har inte alltid barnens bästa i åtanke när de fattar beslut som berör dem och deras familjer. Barn är ofta längst ner i en lista med konkurrerande prioriteringar. Många ser inte barn som medborgare med egna rättigheter och lyssnar inte på dem när de förklarar vad de behöver och vill ha. Regeringar spenderar inte heller tillräckligt med pengar på barns hälsa, utbildning och skydd. Rädda barnen arbetar för att ändra dessa uppfattningar och tillvägagångssätt.  Det är viktigt att regeringar inför åtgärder för att uppfylla barns rättigheter, de måste dessutom investera mycket mer och mycket mer effektivt i barn.  Stater har huvudansvaret för barns rättigheter men kan inte ensamma garantera dem. I ett globalt samhälle behöver vi ta gemensamt ansvar för hur världen behandlar barn; givare, företag, politiker, tjänstemän, civilsamhällsgrupper och medborgare.  Rädda barnen anser att det krävs medborgerliga åtgärder för att göra barns rättigheter till verklighet. Ett starkt civilsamhälle där barn och deras samhällen håller stater och det internationella samfundet till svars är avgörande. Barnets egna förmåga, handlingsfrihet och bidrag är väsentlig för att göra världen till en bättre plats för barn. Ett samhälle som tillåter barn att utöva sina medborgerliga rättigheter och friheter kommer att tjäna på deras kreativitet och innovationer när barn lär sig att utöva demokratiska värderingar under tidig ålder.  Arbetet för barns rättigheter har visat sig vara effektivt för att uppnå en positiv inverkan på miljontals barns liv, vilket resulterar i strukturella och varaktiga förändringar och driver genomförandet av barns rättigheter i överlag.

                         Show more

                         Page 1 of 1

                         Displaying 0 of 0 results

                         Sort by:

                         Latest
                         dropdown-chevron

                         Relevance

                         Alphabetical

                         No results found
                         Check out some of these topics:
                          By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.