No results found

                           Refine results


                           Publication year

                           About the topic

                           Trygghet

                           Varje dag upplever ett av två barn våld.  I alla länder och kulturer är barn övergrepp, försummelse, exploatering och våld. Våld mot barn har många former och kränkningar inkluderar sexuellt utnyttjande och övergrepp, människohandel, fysisk och förödmjukande bestraffning, skadliga traditioner som tidigt äktenskap och könsstympning  och rekrytering till militära styrkor och väpnade grupper.  Våld mot barn sker i hemmet, i skolan, online, på institutioner, på jobbet, i samhället, i väpnad konflikt och i katastrofer. Det påverkar barn från alla samhällsskikt. Det har en förödande långsiktig inverkan på barn. Att växa upp med våld har stor påverkan på barnets utveckling, välmående och fysiska och psykiska integritet.   Men våld mot barn kan förhindras. Varje barn har rätt att känna sig trygg. För att sätta stopp för denna epidemi behöver vi ett globalt handlingssamfund som kan driva påverkan och förändring för barn.   Rädda Barnen arbetar för säkerställa att våld mot barn inte längre tolereras. Vi arbetar med barn, familjer, och samhällen för att införa lagar, policyer och tjänster för att stödja barn och främja trygga sociala normer och beteendeförändring. Vi arbetar för att förebygga och svara på alla former av övergrepp, försummelse, exploatering och våld som påverkar alla barn inklusive de mest marginaliserade och utsatta barn. 

                           Show more

                           Page 1 of 1

                           Latest

                           Relevance

                           Alphabetical

                           No results found
                           Check out some of these topics:

                            Advanced search

                            Refine results