Vi hittade

Inga Dokument

Magnifying glass
         Cancel

         Behövs det begränsas ännu mer?

         Förfina resultat

         Publikationsår
         Arrow down

         Ämnen
         Arrow down

         Om ämnet

         Barnfattigdom

         Globalt lever hundratals miljoner barn i extrem fattigdom. När familjer inte har tillräckligt med ekonomiska medel kan de inte bistå sina barn med livsnödiga resurser - som mat och kläder. De kan också vara svårt att betala för läkarbesök när barnet blir sjukt eller se till att de kan fullfölja sin skolgång.  När familjer som redan lever i ekonomisk utsatthet drabbas av oväntade chocker - som naturkatastrofer, ökade livsmedelspriser, en familjemedlems död eller konflikter - blir deras försörjning lidande. Barnen drabbas hårdast eftersom familjer ofta tvingas ta dem från skolan för att istället sätta dem i arbeten för att bidra med försörjningen.  Även om det är barnen som lider mest av fattigdomens effekter saknas ofta barnets perspektiv i övergripande nationella strategier för fattigdomsminskning. Rädda Barnen vill att världen ska sätta barn och ungdomar i centrum för sina åtgärder för att minska fattigdom, stärka låga och osäkra inkomster som sätter barns liv i risk och hindrar dem från att gå i skolan och leva trygga liv; och därmed stoppa överföringen av fattigdom till kommande generationer.  År 2018 lanserade Rädda Barnen det globala temat Barnfattigdom med tre organisationsomfattande tillvägagångssätt som driver organisationens bästa arbete och tänkande för att säkerställa att vi uppnår mer för barn runt om i världen. Denna gemensamma förståelse hjälper Rädda Barnen att skapa ännu bättre program för barn, från den tid då de föds tills de når vuxen ålder. Vi arbetar med “cash plus”-program för ge bättre näring till barn de första 1000 dagarna av livet; vi arbetar för att stärka förståelsen för familjers ekonomiska situation för att bidra med bättre stöd och vi arbetar med ungdomar för att träna de färdigheter de behöver för att skapa arbetsmöjligheter i framtiden.   Rädda Barnen arbetar med partners, regeringar och med familjer och barn för att minska antalet barn som måste leva i extrem fattigdom och jobbar för att öka ungdomars chanser för ett ekonomiskt tryggare liv. 

         Visa mer

         Sida 1 av 1

         Visar 0 av 0 resultat

         Sortera efter:

         Latest
         dropdown-chevron

         Relevance

         Alphabetical

         Finner inga resultat
         By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.