Rädda Barnens Resurscentrum är en plattform för att främja delning och utbyte av kunskap om barnets rättigheter. Resurscentrum förmedlas av Rädda Barnen med syfte att bidra till en värld där varje barn överlever, lär sig, och är trygg. Den kunskap som finns på denna plattform bygger på den globala Rädda Barnen-rörelsen, samt från våra partners som delar vår vision för barn.

För att lära dig mer om Rädda Barnens Resurscentrum, vänligen besök sidan ”Om Resurscentrum”.

Upphovsrätt

Texter på denna sida, så som sammanfattningar och redaktionella texter, är licenserade under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Rädda Barnen äger rätten till alla bilder och illustrationer om inte annat anges. Bilder på denna webbplats får ej kopieras eller återanvändas utan tillstånd.

Användare uppmuntras att använda materialen på Resurscentrum i den mån materialet tillåter. Resurscentrum har inte rättigheter till material som presenteras i biblioteket, så vida det inte uttryckligen anges. Upphovsrätten till respektive material tillhör upphovsrättsinnehavaren som beskrivs i verket. Resurscentrum ger inte tillstånd att kopiera, återanvända, eller ändra material som finns tillgängliga på plattformen. Om användare önskar återanvända material är det användarens ansvar att avgöra om tillstånd behövs och att erhålla sådant tillstånd. Om användare önskar sprida Rädda Barnens material, kan användaren länka till materialet på Resurscentrum, men de får inte ladda upp materialet på egen hand.

Många material på Resurscentrum är licenserade med Creative Commons. Creative Commons-licensen beskriver hur materialet kan användas och delas.

Vissa material är inte licenserade enligt Creative Commons, men har gjorts tillgängliga genom andra licensavtal.

Om användare önskar översätta, ändra, kopiera, återanvända, eller sprida material som delas i biblioteket uppmanas användaren kontakta upphovsrättsinnehavaren av nämnda verk.

Om användare misstänker att Resurscentrum har överträtt dess upphovsrätt får de vänligen mejla oss.

Integritetspolicy

Rädda Barnen är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR (EU:s dataskyddsförordning), vilket betyder att vi respekterar  din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt.

Vår integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang; när du deltar i vår verksamhet, besöker vår hemsida, använder dig av någon av våra tjänster, när du är med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på annat sätt via mejl eller app.

För att läsa vår kompletta integritetspolicy, vänligen klicka denna text. 

Dina rättigheter på Resurscentrum 

Användare till Resurscentrum erhåller vissa rättigheter. Användare kan: 

Du kan radera ditt konto och dina personliga uppgifter själv genom att navigera till “Mitt konto” längst upp på webbsidan, välj sedan “kontoinställningar” i pop-upp spalten till höger. Väl i dina kontoinställningar kan du välja att radera ditt konto och dina personliga uppgifter. För att begära att ett material som du har äganderätt till tas ned, mejla oss på resourcecentre@savethechildren.org. Beskriv ditt ärende, titeln till materialet som ditt ärende gäller samt en länk till materialet på Resurscentrum i detta mejl. Det är viktigt att du mejlar från mejlkontot som är kopplad till utgivaren av materialet. 

Bildpolicy

I allt vårt arbete sätter vi barnets säkerhet och välmående först. Vi använder endast bilder med vårdnadshavarnas godkännande. Vi ser också till att barnets identitet inte kan avslöjas med hjälp av ytterligare personlig information. Därmed kan barnets namn och ort också komma att skyddas. I vissa extrema fall kan det också hända att vi skymmer barnets ansikte för dess egna säkerhet. 

Läs vår riktlinje Tryggare Tillsammans för att lära dig mer om hur Rädda Barnen arbetar med dessa frågor. 

Ansvarsbefrielser

Material på Resurscentrum görs tillgängliga i den form de presenteras, utan garantier av något slag, varken uttryckt eller underförstått, utan begränsningar, garanti av säljbarhet, ändamålsenlighet, och icke-intrång. Resurscentrum garanterar inte exakthet, kvalitet, lämplighet, aktualitet, eller tillförlitlighet för material på plattformen. Resurscentrum stödjer, erkänner, representerar och garanterar inte heller riktigheten eller tillförlitligheten av råd, rekommendationer, åsikter och uttalanden inom material på plattformen. Material på Resurscentrum kan läggas till, ändras, uppdateras, eller tas bort utan förhandsbesked till användaren. Resurscentrum ansvarar inte för förluster, skador eller utgifter som resulterat vid användning av plattformen eller material häri. Användaren tillträder och använder plattformen och materialet på egen risk.

Presentationen av material på Resurscentrum antyder inte Rädda Barnens stöd för materialet, dess innehåll, eller dess utgivare. Presentation av material från Resurscentrum på tredjepartswebbplatser antyder inte Rädda Barnens stöd för tredjepartswebbplatsen.

Resurscentret kan innehålla länkar eller referenser till tredjepartswebbplatser. Resurscentrum är inte ansvarig för tredjepartswebbplatser och är därför inte heller ansvarig för innehållet på länkade webbplatser. Länkar till andra webbplatser innebär inte Rädda Barnens stöd för tredjepartswebbplatsen eller dess ägare. Länkar från tredjepartswebbplatser till Resurscentrum antyder inte Rädda Barnens stöd för webbplatsen.

Resurscentrum ger användare möjlighet att skapa ett konto på plattformen, vilket ger användaren tillgång till vissa tjänster (inklusive, men inte begränsat till, prenumerationstjänster, ”Mitt Bibliotek”, och uppladdningsfunktionen). Dessa tjänster är avsedda att förbättra användarupplevelsen.  Resurscentrum ansvarar inte för användares beteende och förbehåller sig rätten att neka användares åtkomst till de tjänster som tillhandahålls på plattformen, utan förvarning.

Genom att använda Resurscentrum godkänner användaren dessa villkor. Användare som har dragit sig ur plattformen är fortfarande bundna till dessa villkor. Författare och upphovsrättsinnehavare kan begära att dess material tas bort från plattformen, men kan inte välja bort dessa villkor.

Resurscentret förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter eget förfogande. Användaren är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor för att säkerställa att deras engagemang överensstämmer med villkoren enligt beskrivningen. Genom att fortsätta använda Resurscenter efter ändrade villkor, erkänner, instämmer och godkänner användaren ändringarna.

Senast uppdaterad: 2023-07-01