vuxna_vad-gor-dom_webbfil_210708.pdf_5
Rapporter

Vuxna – Vad gör dom? Barns röster om rasism i skolan

Publication year:

2021

Svenska, Engelska

Format:

pdf (9.3 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Denna rapport har tagits fram på initiativ av Rädda Barnen i nära samarbete med barn och unga. Rädda Barnen började med att tillsammans med Enkätfabriken genomföra två fokusgrupper med barn i åldern 10–12 för att förbereda frågor som blev en del av den enkät som skickades till skolor med femteklassare runtom i Sverige, där vi frågade om erfarenheter av rasism och diskriminering.

View & Download

Autodetected language

Svenska

2 Documents

Other languages

Engelska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Content type

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection