vid-oro
Föräldramaterial, Informationsblad, Faktablad och Broschyrer

Vid oro för ett barn: Vägledning och checklista vid oro för att barn far illa

Publication year:

2022

Svenska

Format:

PDF (1.8 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Alla barn har rätt att växa upp i trygga sammanhang. Alla vuxna har därför ett ansvar att uppmärksamma och agera om vi misstänker att ett barn inte har det bra, för att samhället ska ha möjlighet att skydda och hjälpa barn som behöver det. Den här foldern vänder sig främst till dig som arbetar med barn eller möter barn i din verksamhet. Foldern syftar till att du ska känna dig tryggare kring hur du ska agera när du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det kan betyda att du pratar med barnet och barnets föräldrar eller vårdnads havare. Men det kan också innebära att anmäla din oro till socialtjänsten.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection