växa-upp-utan-hat-thumbanail

Share

Manualer, Verktyg och Vägledningar

Växa Upp Utan Hat

Publication year:

2022

Svenska

Format:

PDF (2.8 MiB)

Publisher:

I Rädda Barnens nya vägledning Växa upp utan hat – att prata med barn och unga om extremism delar vi med oss av den senaste kunskapen kring hur barn och unga påverkas av radikalisering och hur du som viktig vuxen kan bemöta detta.

 

Som viktig vuxen kan det ibland vara svåra frågor att bemöta och prata om med barn och ungdomar. I vägledningen pratar vi om vikten av att våga samtala om frågor som rör hat, extremism och radikalisering och hur du som viktig vuxen kan arbeta förebyggande.

Read full abstract

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection