vada

Vadå’ samma chans som alla andra? Dokumentation från en konferens på Rädda Barnen 22–23 januari 2004

Publication year:

2004

Svenska

Format:

pdf (464.9 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att alla barn har samma rättigheter. Men de rättigheter som kan anses som självklara för barn generellt visar sig inte vara lika självklara om ett barn har ett funktionshinder. Under drygt tre år har Rädda Barnen tillsammans med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, genomfört ett projekt för att belysa villkoren för barn med funktionshinder ur ett rättighetsperspektiv. Genom att samla in data och studera frågeställningar utifrån olika parters perspektiv ville Rädda Barnen och RBU se hur Barnkonventionen inverkat på livsbetingelserna och möjligheterna till en optimal utveckling för barn med funktionshinder.

För att sprida alla erfarenheter som gjorts under projekttiden, anordnade Rädda Barnen och RBU en konferens med titeln ”Vadå’ samma chans som alla andra?”. Konferensen ägde rum på Rädda Barnen i Stockholm den 22–23januari 2004. Inbjudan gick ut till politiker, tjänstemän, personal inom förskola och skola, habilitering, handikapporganisationer, barnorganisationer och forskare.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection