summary_transforming_care.pdf_1.png
Informationsblad, Faktablad och Broschyrer

Traumamedveten Omsorg

Publication year:

2017

Engelska, Svenska

Format:

pdf (484.1 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Detta faktablad beskriver Traumamedveten Omsorg, ett forskningsbaserat tillvägagångssätt som Rädda Barnen använder för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och möta de grundläggande behoven hos barn och unga som har drabbats av allvarliga och traumatiska händelser.

View & Download

Autodetected language

Engelska

1 Documents

Other languages

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection