inspirationsmaterial_sweet_dreamers.pdf_0.png
Manualer, Verktyg och Vägledningar

Sweet Dreamers: Verksamhet för unga vuxna i papperslöshet

Publication year:

2020

Svenska

Format:

pdf (3.8 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Sweet Dreamers startades i januari 2018 i samarbete med ett Studieförbund och andra civila aktörer. Syftet var och är att på ett holistiskt sätt jobba med deltagarnas psykosociala situation. Det var ungdomarna  själva som kom till organisationerna och uttryckte ett behov av skolliknande verksamhet. Utifrån det skapades Sweet Dreamers. Tanken var att en organiserad sysselsättning skulle underlätta i den svåra psykiska press ungdomarna levde i.

Bakgrunden till att materialet har tagits fram är att det kom förfrågningar från olika samarbetspartners som också jobbade med målgruppen. De ville veta hur de kunde starta en liknande verksamhet och om det fanns något skrivet material om Sweet Dreamers som de kunde ta del av.  Det fanns redan då ett behov av verksamheter för unga vuxna i papperslöshet.

Authors
View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection