infoblad(thumbnail)
Barnvänligt Material, Föräldramaterial, Informationsblad, Faktablad och Broschyrer, Lärarresurser och Skolmaterial

Stopp! Min kropp! Lek och Prat för Barn i Förskoleålder

Publication year:

2022

Svenska

Format:

PDF (2.5 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Stopp! Min kropp! Lek och prat för barn i förskoleålder

Det här materialet syftar till att stödja samtal och lekar kring kroppen och samtycke. Att prata med små barn om kroppen och gränser hjälper barn att bli medvetna om kroppens värde och hur de säger eller visar ja och nej. Genom att prata, sjunga sånger, läsa böcker och leka lekar får barn hjälp att utveckla sin förståelse för känslor, privata områden, kroppsgränser och samtycke. Leken kan också hjälpa barn att sätta ord på saker de är med om och kan underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet går att använda i förskolan eller annan verksamhet som möter små barn och är framtaget tillsammans med

Micki Leksaker och Rubens Baby. Illustrationer av Åsa Karsin – från Lilla boken om Stopp! Min kropp!

View & Download

Svenska

6 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection