report_stop_the_war_on_children.pdf_9.png

Share

Rapporter

Stoppa Kriget mot Barnen: Så skyddar vi barnen i krig och konflikter

Publication year:

2019

Engelska, Spanska,Franska,Arabiska,Svenska

Format:

pdf (2.3 MiB)

Publisher:

Dagens konflikter har förändrats i grunden, vilket lett till att barn hamnar i skottlinjen på nya och fruktansvärda sätt. Krigen pågår längre än förr och utkämpas allt oftare i städer mitt bland civilbefolkningen. Det leder till dödsfall, svåra skador och ödeläggelse av den infrastruktur som är nödvändig för att garantera tillgång till mat och vatten. Skolor och sjukhus attackeras. Att hindra humanitära hjälpinsatser från att nå fram till de behövande används idag som en krigsstrategi. Internationella lagar och grundläggande normer framtagna för att skydda civilbefolkningen i krig bryts gång på gång, helt utan rättsliga påföljder. Barnen drabbas oproportionerligt hårt av den här brutala händelseutvecklingen och nu lever nästan vart femte barn i världen i områden drabbade av väpnad konflikt.

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

Other languages

Spanska

1 Documents

Franska

1 Documents

Arabiska

1 Documents

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Content type

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection