10248.pdf_0

Stöd till barn i utsatta situationer – en fråga om bostadsort. En kartläggning av krisstöd och gruppstöd i kommuner och landsting

Publication year:

2008

Svenska

Format:

pdf (328.4 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Varje år utsätts tusentals barn i Sverige för fysiska och psykiska övergrepp. Enligt Kommittén mot barnmisshandel har 10 procent av alla barn i Sverige upplevt våld i hemmet åtminstone någon gång. Ungefär 5 procent av barnen har upplevt våld ofta. Kommittén uppskattar att mindre än 1/3 av barn som bevittnat våld är kända hos socialtjänsten. Barn som lever i ett hem där det förekommer vuxenvåld löper sex gånger större risk än andra barn att själva bli misshandlade. 2005 fick polisen över 8 000 anmälningar om misshandel av barn. Oftast är det en förälder eller styvförälder som slår.

I Rädda Barnens kartläggning från 2006 undersöktes kommunernas möjligheter att ge krissamtal och stödgrupper. Kartläggningen, som byggde på enkäter till kommunerna, ingick i en större undersökning, där vi bland annat också talade med socialsekreterare runt om i landet. Resultatet från både enkätundersökningen och samtalen med socialsekreterarna visade då att de kommunala skillnaderna var mycket stora. Situationen idag skiljer sig inte från den tidigare.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection