ny-modell-for-statsbidrag-till-vissa-ideella-organisationer-inom-brottsofferomradet(thumbnail)

Remissvar: Rädda Barnens svar på remissen Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Publication year:

2019

Svenska

Format:

PDF (2.6 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen är positiva till att administrationen kring statsbidrag förenklas och till förslaget om att utreda kommuners finansiering av skyddade boende. Däremot tycker Rädda Barnen att utredningen inte tillräckligt ser att barn har egna rättigheter.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection