remiss-forslag-thumnail

Remissvar: Rädda Barnen välkommnar förslag om lättnader i gymnasieregelverket

Publication year:

2021

Svenska

Format:

PDF (509.8 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen har lämnat in ett yttrande över regeringens förslag på mindre lättnader i gymnasieregelverket. Det berör de ungdomar som kom till Sverige som ensamkommande barn 2015 och som omfattas av den så kallade gymnasielagen. I dagsläget ställs höga krav på att hitta långvarig anställning inom sex månader efter avklarade studier. Det är svårt för vilken student som helst, särskilt för en grupp som levt i utsatthet under lång tid.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection