36_remissvar-2018_750_ny_mojlighet_till_uppehallstillstand(thumbnail)

Remissvar ny möjlighet till uppehållstillstånd

Publication year:

2018

Svenska

Format:

PDF (1.1 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen har yttrat sig kring utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”- Rädda Barnen anser att avsikten med förslaget är god men är kritiska till flera delar, bl.a. till att förslaget inte omfattar fler, såsom de ensamkommande som sökte asyl efter den 24 november 2015.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection