Childrens right to influence.pdf_0.png
Rapporter

Frågor och Svar om Barns Rätt till Inflytande

Publication year:

2003

Engelska, Svenska

Format:

pdf. (1.5 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Denna rapport diskuterar och belyser viktiga frågor som rör barns rätt till delaktighet. Vad säger FN: s barnkonvention om barns demokratiska rättigheter? När kan barn bilda sina egna åsikter? Kan barn verkligen fatta beslut – och vill de det? Dessa och andra frågor besvaras i  rapporten.

View & Download

Autodetected language

Engelska

1 Documents

Other languages

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection