psykisk_ohalsa_bland_barn_och_unga_webb.pdf.png
Rapporter, Studier, Forskning och Granskningar

Psykisk ohälsa bland barn och unga – och vikten av tidiga stödinsatser

Publication year:

2016

Svenska

Format:

pdf (1.4 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Denna skrift riktar sig framförallt till dig som möter barn och unga i din vardag, exempelvis inom ditt dagliga arbete eller i egenskap av beslutsfattare inom kommun eller landsting. Den riktar sig även till dig som är barn eller ung, till dig som förälder eller annan anhörig samt andra som vill veta mer om hur situationen i Sverige ser ut när det gäller barns och ungas psykiska hälsa.

Texten ger en bakgrundsbild till vad som behövs för att må bra, vad som kan stärka eller hota den psykiska hälsan. Den sammanfattar det aktuella forskningsläget när det gäller förekomst av psykisk ohälsa, individuella och samhälleliga bakgrundsfaktorer samt vilka myndigheter och verksamheter som har ansvar för att ge hjälp och stöd. Skriften pekar även på de brister Rädda Barnen anser att samhället behöver komma till rätta med för att kunna tillgodose behoven och rätten till stöd och hjälp för de barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection