kommunkartlaggning.pdf
Rapporter

Politik för en trygg idrott: En kartläggning över kommuners arbete mot kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten 2013

Publication year:

2013

Svenska

Format:

PDF (1.0 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Denna rapport är en kartläggning över kommuners arbete mot kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten 2013.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Keywords

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection