annual_report_transforming_care_2016.pdf_13.png
Rapporter

Ett år med traumamedveten omsorg: En årsberättelse om Rädda Barnens verksamhet TMO

Publication year:

2017

Svenska, Engelska

Format:

pdf (8.7 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

2016 var året då professionella runtom i Sverige efterfrågade Traumamedveten omsorg i en sådan omfattning att Rädda Barnens utbildare inte ens var i närheten av att räcka till. Det var med en viss känsla av frustration som vi igen och igen behövde tacka nej till målgrupper med spridning över en rad professioner och runtom i hela landet. Trots detta nådde vi ut till nästan 80 % av alla Sveriges kommuner. 2016 har fått oss som arbetar med TMO att känna stolthet. Vi har under året sett TMO få fäste i Sverige. Efterfrågan visade på att många vill ta del av den viktiga kunskapen. Framför allt fanns behovet av kunskap i Traumamedveten omsorg hos personal som på olika vis arbetar med barn och unga som har kommit ensamma till Sverige*. Det är framför allt till dem som Rädda Barnen nått ut under året. Men vi har även utbildat andra viktiga målgrupper.

Authors
View & Download

Autodetected language

Svenska

1 Documents

Other languages

Engelska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection