rb_natsmart_2021.pdf_3.png
Barnvänligt Material, Föräldramaterial, Manualer, Verktyg och Vägledningar

Nya #Nätsmart: Vägledning för vuxna

Publication year:

2021

Svenska

Format:

pdf (45.3 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Vägledningen #nätsmart från 2015 till vuxna är nu uppdaterad (2021) med aktuella råd och tips om hur vi kan skydda barn från övergrepp på nätet. Vägledningen riktar sig till vuxna som möter såväl yngre barn som tonåringar, och det finns åldersspecifika avsnitt med tips för varje ålder. Syftet med #nätsmart är att vuxna kan få stöd i hur de kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp på nätet. I den ny uppdaterade versionen finns ännu mer tips och tankar om hur du som vuxen kan vara en del i barnens nätanvändande och bidra till att nätet blir en trygg plats. Jämfört med tidigare version finns bland annat ett större fokus på vilka lagar som gäller på nätet i relation till sexuella kränkningar och övergrepp. Det viktigaste för att bidra till barns trygghet på nätet är att dela det med dem – att vara intresserad, ställa frågor och ha nyfikna samtal.

Du hittar översättningar av #nätsmart 2015 på engelska och vietnamesiska på denna sida.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection