nar-man-misstanker-att-barn-far-illa-en-studie-av-hur-professionella-inom-bvc-forskola-och-skola-forhaller-sig-till-anmalningsplikten-2(thumbnail)
Avtal, Lagar och Resolutioner, Studier, Forskning och Granskningar

När man misstänker att barn far illa: En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

Publication year:

2012

Svenska

Format:

pdf (1.3 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Vad ska man göra om man har misstankar om övergrepp mot barn? Vad ska socialtjänstemän och pedagoger göra om det finns misstankar om att ett barn inte mår bra? Den här studien producerad av Rädda Barnen handlar om hur barnskyddspersonal, förskole- och skolpersonal i Sverige reagerar på sin skyldighet att anmäla misstänkta fall av övergrepp och vanvård mot barn. Den är baserad på intervjuer gjorda med yrkesverksamma som arbetar med barn och som har i uppdrag att informera behöriga myndigheter om det finns en rimlig misstanke om att ett barn skadas av vårdgivare.

Denna studie initierades inom ramen för det större projektet “Educate do not punish” samordnat mellan Rädda Barnen i Italien, Rumänien, Litauen och Sverige, med syfte att skydda barn från kroppsstraff genom att stödja införandet av det uttryckliga förbudet mot kroppsstraff i alla inställningar.

 

Authors
View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection