metodmaterial_lekmedoss.pdf_2.png
Manualer, Verktyg och Vägledningar

Lek med Oss: Methodmaterial

Publication year:

2018

Svenska

Format:

pdf (1.4 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Vill ni göra en insats för barn och familjer som har varit med om svåra händelser? I den här skriften får ni veta hur ni, tillsammans med andra, kan medskapa aktiviteter med barn och föräldrar som ger stöd, återhämtning och möjlighet till lek och engagemang.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection