fardiga_skolkrav_med_sign-off_den_3_mars.pdf_0.png
Rapporter

Krav för en Likvärdig Förskola och Skola

Publication year:

2015

Svenska

Format:

pdf (258.4 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Barnkonventionen säger att skolan ska ge alla elever förutsättningar till utveckling. Det betyder att alla elever, oavsett olikheter i socioekonomisk och kulturell bakgrund, funktionsnedsättningar eller förmågor av olika slag, har rätt till en utbildning som ger dem fulla möjligheter till lärande och personlig utveckling. Skolan och utbildningen måste anpassas till elevernas olikheter och kompensera skillnader i förutsättningar och förmågor.

I Sverige har ojämlikheten ökat under det senaste decenniet. Den senaste PISA -studien, som presenterades i slutet av 2013, visar en fortsatt nedgångstrend och att detta påverkar elever som har svårigheter i skolan negativt. Denna rapport belyser och granskar de områden som behöver förändras eller förbättras i Sveriges kommuner. Till exempel: eliminering av avgifter för skolaktiviteter, tillgång till studiestöd under skoltid o.s.v.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection