Oppression in the name of honour.pdf_13
Rapporter

Förtryck i hederns namn. Det handlar om olydnad… Rapport från seminarier med kvinnoorganisation KA-MER från Turkiet och Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris

Publication year:

2004

Engelska, Svenska

Format:

pdf (980.2 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Under tre dagar i maj 2004 besöktes Stockholm och Rädda Barnen av Nebahat Akkoc, ordförande för kvinnoorganisationen KA-MER från Turkiet och fem av hennes kollegor. I delegationen ingick också docenten och självmordsforskaren Aytekin Sir från Dicle universitet och journalisten och författaren Zeynep Oral från Istanbul. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter om hur man kan arbeta för att stödja kvinnor och flickor som hotas av våld i familjen, inklusive hedersrelaterat våld eller hedersmord. Rapporten är en dokumentation av de föreläsningar och diskussioner som hölls under de tre dagarna, hos Rädda Barnen, samt vid ett tillfälle i Rinkeby under värdskap av Rinkeby stadsdelsförvaltning.

Rapporten är också en uppföljning av den rapport som Rädda Barnen gjorde  efter förra årets workshop och seminarium med namnet ”Förtryck i hederns namn”. Liksom förra året deltog även i år ett 40-tal professionella och frivilliga som arbetar direkt med flickor som är utsatta för hedersrelaterat förtryck i en heldagsworkshop med seminarier. Seminarierna hölls av KA-MER och Rädda Barnens psykoterapeuter och följdes av gruppdiskussioner.

View & Download

Autodetected language

Other languages

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection