radda_barnen_metodhandbok_dubbelsid.pdf_0.png
Manualer, Verktyg och Vägledningar

Forum för Förändring: Metodhandbok om Rädda Barnens tjej- och killforum

Publication year:

2018

Svenska

Format:

pdf (15.8 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

På Lika Villkor är ett program inom Rädda Barnen som arbetar med långsiktigt hållbar samhällsförändring i några av Sveriges socioekonomiskt mest utsatta områden. Programmet startade 2010 med utgångspunkten att stärka barns och ungdomars inflytande och möjligheter till att påverka sin närmiljö, sin framtid och samhället i stort. Metoden som beskrivs närmare i denna skrift handlar om att skapa forum för förändring, med normkritiska perspektiv, barnkonventionen, självorganisering och social mobilisering som grund.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection