500 Faktablad Barnsoldater.pdf_0.png

Faktablad: Barnsoldater

Publication year:

2000

Svenska

Format:

pdf. 6p. (325.9 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

”Arméer och befrielsegrupper ser barnen som ett billigt substitut när det råder brist på vuxna soldater. Barnen indoktrineras till att vara lydiga redskap som kan offras.”

Faktabladen handlar om barnsoldater och deras rekrytering, risker, och vad Rädda Barnen gör.

View & Download

Svenska

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link