det_svara_samtalet_final.pdf
Rapporter

Det Svåra Samtalet: Rädda Barnens arbete kring hatbudskap och radikalisering

Publication year:

2021

Svenska

Format:

pdf (580.5 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Det svåra samtalet – är en rapport baserad på samtal till Orostelefonen om radikalisering med anhöriga, yrkesverksamma och andra viktiga vuxna under åren 2017-2020. Utifrån hundratals samtal i 199 enskilda ärenden, där mer än hälften av ärendena rört barn och unga, belyser rapporten vikten av ett anhörigstöd i arbetet med att förebygga och motverka radikalisering hos barn och unga. Föräldrar uttrycker ofta en känsla av ensamhet och skam där Orostelefonen blir ett viktigt stöd. Vi har genom åren sett brister i bemötandet av barn och unga som påverkats av hat- och våldsbudskap av vissa myndigheter och andra viktiga vuxna. Rädda Barnen ställer tydliga krav på ett barnrättsperspektiv i dessa frågor utifrån att Barnkonventionen numera är lag i Sverige.

 

 

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection