combined.pdf

Det Här Tycker Vi Om! Sexåringar fotograferar, ritar och berättar om sin stadsdel

Publication year:

1997

Svenska

Format:

pdf (2.1 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

I FN :s Barnkonvention betonas att barn har ratt att uttrycka sin mening i fragor som beror dem, och att barnens asikter ska respekteras.

Narmiljon ar tveklost en sadan fraga. Barn berors ju i allra hogsta grad av sin narmiljo – av saval manniskorna som naturen och den byggda miljon. Hur en stad och hur bostadsomraden planeras spelar alltsa stor roll for att forverkliga de rattigheter som formulerats i Barnkonventionen. Naturligtvis finns det ocksa ett barn- och ungdomsperspektiv i stadsplanertngen. Ofta bygger detta pa att vuxna tolkar barnens behov och onskemal, aven om det firms undantag. Ett sadant ar trafikmiljofragor. Sedan 1993 driver exempelvis Vagverket projektet “Forska och Iara”, dar skolbarn involveras aktivt i fragor om sin trafikmiljo, ett projekt som hittills omfattat sex skolor.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection