checklista_boendeavveckling_210319.pdf_0.png
Manualer, Verktyg och Vägledningar

Checklista vid Migrationsverkets Boendeavvecklingar

Publication year:

2021

Svenska

Format:

pdf (3.1 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen träffar ofta barn som har erfarenhet av boendeavveckling och dess konsekvenser. Vi ser vikten av att lyfta deras röster och främja arbetet för att deras rättigheter ska tillgodoses.

Rädda barnen har därför tagit fram denna checklista vars syfte är att belysa faktorer som är särskilt viktiga för Migrationsverket att beakta inför en avveckling. Om flytten måste ske, så ska det ske utifrån principen om barnets bästa och med beaktande av övriga rättigheter i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection