RB_Checklista[1].pdf_0.png
Informationsblad, Faktablad och Broschyrer

Checklista för ett gott mottagande av asylsökande barn i familj

Publication year:

2012

Svenska

Format:

pdf (2.5 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Denna checklista handlar om barn och ungdomar som söker asyl i Sverige tillsammans med sina familjer, det vill säga en eller båda föräldrarna och eventuella syskon.

Authors
View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection